پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
صفحه اصلی > درباره ما > ارزش های سازمانی 
ارزش های سازمانی

" بیانیه ارزشهای سازمانی "

با علم به اینکه ارزش های یک سازمان عبارت است از اعتبارات بنیادی و حقایقی که سازمان آنها را گرامی می شمارد و یا نسبت به آنها حساس است با تکیه بر اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در ذات ماموریت های سازمانی شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران می باشد موارد ذیل را بعنوان محورهای اساسی بیانیه ارزشهای سازمانی تعیین نموده است :

 1. مسئولیت پذیری و پایبندی به تعهدات
 2. شایسته سالاری و توجه به افراد متخصص و کارآمد
 3. نظم و قانون مداری
 4. مشارکت جویی وتوسعه فرهنگ کار تیمی
 5. مشتری گرایی و جلب رضایت ارباب رجوع
 6. صداقت و درستی در انجام کارها و دوری از هرگونه فساد

UFI Member
BIE Member
expo
 • دفتر رهبری
 • ریاست جمهوری
 • دولت
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • پیام رهبر در سال 1397
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.