يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
صفحه اصلی > پیوندهای فوتر > اعضا اتحادیه جهانی نمایشگاهها 
اعضا اتحادیه جهانی نمایشگاهها

فهرست، نام و نشانی نمایشگاههای بین المللی معتبر عضو اتحادیه جهانی نمایشگاهها

 ردیف نام شرکت   کشور  تلفن  نمابر  وب سایت
1 Diversified Exhibitions Australia Pty Ltd  Australia (61) 2 9282 5017  (61) 3 9261 4545 shows@divexhibitions.com.au
www.divexhibitions.com.au
 02  Sydney Convention & Exhibition Centre  Australia (61) 2 9282 5017 (61)  2 9282 5096 info@scec.com.au
  www.scec.com.au
 03  Reed Messe Wien GmbH  Austria  (43) 0 1727 200  (43) 0 1727 2044 info@messe.at
  www.messe.at
 04  Brussels Fairs & Exhibitions  Belgium  (32) 2 474 8485  (32) 2 474 8052 bfe@bfe.be
www.bfe.be
 05  International Fair Plovdiv  Bulgaria  (35) 93 2902 242  (35) 93 2902 432 mailbox@fair.bg exhibitions@fair.bg
 www.fair.bg
 06  Direct Energy Centre  Canada  (1) 416 263 3000  (1) 416 263 3029 info@directenergycentre.com
www.directenergycentre.com
 07  Adsale Exhibition Services Ltd  China  (852) 2811 8897  (852) 2516 5024 exhibition@adsale.com.hk
  www.adsale.com.hk
 08  Asia World Expo  China  (852) 3606 8888  (852) 3606 8889 info@asiaworld-expo.com
  www.asiaworld-expo.com
9
 Beijing Zhenwei Exhibition Co. Ltd
China   (86) 10 5823 6566  (86) 10 5823 6567 zxs@china-zhenwei.com.cn
www.china-zhenwei.com.cn
10 China International Exhibition Ltd   China  (86) 21 62 09 5209  (86) 21 62 09 5210 cie@chinaallworld.com
www.chinaallworld.com
11 China International Exhibition Center Group Corp  China   (86) 10 8460 0164 (86) 10 8460 0170 zhengyan@ciec-expo.com
www.ciec-expo.com
12  China Instrument and Control Society  China  (86) 10 8413 6691 (86) 10 8413 6689  info@cis.org.cn
www.miconex.com.cn
13
Guangzhou Jinhan Exhibition Co. Ltd 
 China (86) 20 3623 5883    (86) 20 8666 2514 info@jinhanfair.com
www.jinhanfair.com
14
 Hong Kong Convention and Exhibition Center
 China  (852) 2582 8888 (852) 2802 7284 info@hkcec.com
www.hkcec.com
15  Hong Kong Trade Development Council China   (852) 2584 4333  (852) 224 0026 hktdc@tdc.org.hk
www.tdctrade.com
16  Macao Trade and Investment Promotion Institute China  (853) 710300  (853) 590 309 ipim@ipim.gov.mo
www.ipim.gov.mo
17 Messe Dusseldorf China China (86) 21 6279 7338 (86) 21 6279 7337 shanghai@mdc.com.cn
www.mdc.com.cn
18 Shanghai International Exhibition Co.Ltd China (86) 21 6279 2828 (86) 21 6545 5124 info@siec-ccpit.com
www.siec-ccpit.com
19 Venetian Macao Limited China (853) 28 883 322 (853) 28 883 322 vml-sales@venetian.com.mo
www.venetianmacao.com
20 Incheba Expo Parah Ltd Czech Republic (420) 220 103 111 (420) 233 379 450 info@incheba.cz
www.incheba.cz
21 Trade Fairs Brno Czech Republic (420) 541 151 111 (420) 541 153 070 info@bvv.cz
www.bvv.cz
22 AGD - Arabian Group for Development Egypt (20) 2 30 37 257 (20) 2 30 46 007 info@agd-exhibitions.net
www.agd-exhibitions.net
23 The Finnish Fair Corporation Finland (358) 9 150 91 (358) 9 142 358 info@finnexpo.fi
www.finnexpo.fi
BIE Member
expo
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1398
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.